Makale Başvuru, Değerlendirme ve Basım Aşamaları


  1. Başvuru: Yazar(lar), LaTex veya MS Word ortamındaki şablonla hazırlanan yayını, sorumlu yazarın doldurduğu telif hakkı devir formunu ve çalışmanın herhangi bir intihal engelleme programıyla elde edilmiş benzerlik tarama raporunu tmaed@tes.org.tr adresine göndererek makale başvurusunda bulunurlar. Makale değerlendirmeleri çift kör hakemlik sistemine göre yürütülür. Kayıt ve düzeltme aşamalarında, yayın dosyası yazar/yazarları işaret eden hiçbir bilgi içermemelidir. Ancak, makale yüklenirken çalışmada bulunan yazar bilgileri eksiksiz olarak e-postada ve telif hakkı devir formunda belirtilmelidir.
  2. Ön Değerlendirme: Başvurusu yapılan makale, içerik, yazım formatına uygunluk ve intihal programı sonucu dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir. Kaynaklar ve ekler kısmı hariç tutularak yapılan intihal taramasında benzerlik oranı %20’yi geçen makaleler düzeltilme istemiyle sorumlu yazara gönderilir. Aynı durum şablona uymayan makaleler için de geçerlidir.
  3. Değerlendirme ve Karar: Ön değerlendirme aşamasını geçen makale değerlendirme için en az 2 hakeme gönderilir ve yazara ilk karar 40 gün içinde iletilir.
Duyurular